Contact Us

Susuga i le Fa’afeagaiga ma le Faletua

Reverend Eteuati  & Lipeti Toma

EFKAS LEONE  ”SIONA O LE MAUGA PAIA”

PO. BOX  982940

Pago Pago, American Samoa 96799

Phone: 684-688-1329

Cell (684-733-1420/254-5514)

Fax- 684-688-1328

Email: Siona.2013@yahoo.com

Website: http://cccasleone.org

LAULAUFONO – EXECUTIVE ADMINISTRATION

Ta’ita’ifono (Chairman)   Fiu John Saelua
Sui Ta’ita’ifono (Vice Chairman) Tapaau Daniel Aga
Failautusi : ( Secretary) Taeaoafua Meki Solomona
Teutupe (Treasurer)  Mata’utia Vailu’u Lang