Fakaalofa lahi atu! Susuga i le Faifeau ia Poumale ma le Faletua ia Lisi Va’a Poumale

June 2nd, 2014 by jsoonafai

One Comment on “Fakaalofa lahi atu! Susuga i le Faifeau ia Poumale ma le Faletua ia Lisi Va’a Poumale”

  1. jsoonafai says:

    Welcome sister Lisi and your man of God!

Leave a New Comment

You must be logged in to post a comment.